โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดประดู่ กิจกรรม ” การดูแลสุขภาพ ” 26 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดประดู่ กิจกรรม ” การดูแลสุขภาพ “
26 กุมภาพันธ์ 2563

               วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2563  นายจารึก  เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีตำบลวัดประดู่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดประดู่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ   อาคารเดชรัตนสังข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยจัดกิจกรรม  ”  การดูแลสุขภาพ  “ มีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯในหัวข้อ  ”  อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ” และ หัวข้อ ” สมาธิกับการแกปัญหาอารมณ์  ” 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap