โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านบางชุมโถ

นางสาวมณีวรรณ สมพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา (คศ.3)
084 - 6275511
นางนัฎฐ์กฤตา นวลแก้ว
ครู (คศ.2)
087 - 2773565
นางกาญจนา โสมพงษากุล
ครู (คศ.1)
099 - 4953614

Share via
Copy link
Powered by Social Snap