โรงเรียนเทศบาล2 บ้านบางชุมโถ —- รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล2 บ้านบางชุมโถ
—- รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น
>>ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (เกิดระหว่าง 16 พ.ค. 60-15 พ.ค. 61)
>>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เกิดระหว่าง 16 พ.ค. 57-15 พ.ค. 58)
—- ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
—-สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเทศบาล2 บ้านบางชุมโถ หรือโทร 084-6275511
📄ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap