ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ณ วัดสมหวังวนาราม ตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share via
Copy link
Powered by Social Snap