กิจกรรมผู้สูงวัยกับสมุนไพรใกล้ตัว

นายวรภรณ์ คงอุดหนุนนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมผู้สูงวัยกับสมุนไพรใกล้ตัวในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีประดู่อาคารเดชรัตนสังข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap