นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้เข้าร่วมการประชุมการทำความตกลงร่วมมือกัน จัดการของเสียอันตราย และขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน

อ่านต่อ...

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่

#พร้อมทุกภารกิจเพื่อ

อ่านต่อ...