นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาลตำบลวัดประดู่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดประดู่ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐, ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นายจารึก เพ็ชรคง ปลั

อ่านต่อ...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวัดประดู่ ได้ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนสุนัข และแมว อายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป (เพิ่มเติม) ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดประดู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแ

อ่านต่อ...