คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวัดประดู่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล) ณ อาคารเดชรัตน์สังข์

19 มกราคม 2564 คณะผู

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประดู่ (เสงี่ยม พัฒนมาก) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

8 มกราคม 2564 นายจาร

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขจัดสิ่งปนเปื้อน ด้วยการฉีดล้างพื้นที่และผสมสารฆ่าเชื้อโรค ฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนบนพื้นดินภายในตลาดนัด บขส.

7 มกราคม 2564 นายจาร

อ่านต่อ...