วันที่ 24 กันยายน 2563 นายเสริมสุข พวงงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 25

อ่านต่อ...

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ...

วันที่ 7 กันยายน 2563 นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ รับมอบโล่และเกียรติ ในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

รับมอบโล่และเกียรติบ

อ่านต่อ...