เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และ บก.06

อ่านต่อ...