ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิทยา กวั้งซ้วน ผ

อ่านต่อ...

#กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เทศบาลตำบลวัดประดู่ ได้กำหนดจัดงานสมโภชเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

#กิจกรรมสมโภชเทียนพร

อ่านต่อ...

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยประสานกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่

#พร้อมทุกภารกิจเพื่อ

อ่านต่อ...

นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้มอบหมายให้นางสุดาทิพย์ มโนวราวุฒิ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต คุ้งน้ำวน จังหวัดราชบุรี

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน

อ่านต่อ...

#การประชุมคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียนประชุมสันนิบาตภาคใต้ นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้มอบหมายให้นายยงยุทธ โชติพิรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียนในการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้

#การประชุมคณะทำงานฝ่

อ่านต่อ...

นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน

อ่านต่อ...

นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวรภรณ์ คงอุดหนุนน

อ่านต่อ...