เทศบาลตำบลวัดประดู่ โดยงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารตำบลวัดประดู่

โครงการพัฒนาระบบสุขา

อ่านต่อ...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลวัดประดู่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลว

อ่านต่อ...

เทศบาลตำบลวัดประดู่ กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดประดู่

               เทศบา

อ่านต่อ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลวัดประดู่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพตำบลวัดประดู่ จัดโครงการจัดงาน ” มหกรรมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ” เดิน – วิ่ง พิชิตเขาลงโรง # 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการเดิน – วิ่ง ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

กิจกรรมดอกประดู่ เดิ

อ่านต่อ...