นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม256

อ่านต่อ...

โครงการดีๆ จากกองสาธารณสุขฯ มหกรรมสร้างสุขภาพ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ดอกประดู่ “ฟันรัน ครั้งที่ 6” เดิน – วิ่ง พิชิตเขาลงโรง ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

               ประชา

อ่านต่อ...

โครงการดีๆ จากกองสาธารณสุขฯ มหกรรมสร้างสุขภาพ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ดอกประดู่ “ฟันรัน ครั้งที่ 6” เดิน – วิ่ง พิชิตเขาลงโรง ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

                   

อ่านต่อ...