โครงการดีๆ จากกองสาธารณสุขฯ มหกรรมสร้างสุขภาพ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ดอกประดู่ “ฟันรัน ครั้งที่ 6” เดิน – วิ่ง พิชิตเขาลงโรง ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

                   

อ่านต่อ...