#พร้อมทุกภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตชาวตำบลวัดประดู่ นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่

#พร้อมทุกภารกิจเพื่อ

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่ ๑ เสงี่ยม พัฒนมาก (วุฒิจันทร์) นำผลิตภัณฑ์ยากันยุงจากเปลือกส้ม มอบให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดประดู่ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิ

อ่านต่อ...

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลวัดประดู่

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน

อ่านต่อ...

นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน

อ่านต่อ...