ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564

อ่านต่อ...

เทศบาลตำบลวัดประดู่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

อ่านต่อ...

เทศบาลตำบลวัดประดู่ร่วมกันทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่ ซึ่งได้รับความเดือนร้อนจากเหตุอุทกภัย

3 ธันวาคม 63        

อ่านต่อ...

3-4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลวัดประดู่ เร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดประดู่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัย

3-4 ธันวาคม 2563    

อ่านต่อ...

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลวัดประดู่ เร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดประดู่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัย

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ อาคารเดชรัตน์สังข์ เทศบาลตำบลวัดประดุ่ ต.วัดประดู่ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๕ ธันวาคม 2563 เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ...