นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน

อ่านต่อ...

นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจและวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ของเทศบาลตำบลวัดประดู่

นายวรภรณ์ คงอุดหนุนน

อ่านต่อ...

นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้มอบหมายงานไฟฟ้าสาธารณะกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าสาธาณะ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่

#พร้อมทุกภารกิจเพื่อ

อ่านต่อ...

นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้เข้าร่วมการประชุมการทำความตกลงร่วมมือกัน จัดการของเสียอันตราย และขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน

อ่านต่อ...

นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ได้มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่

#พร้อมทุกภารกิจเพื่อ

อ่านต่อ...