21 ตุลาคม 2563 นางสุดาทิพย์  มโนวราวุฒิ รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับ คุณปรัชญ์ลือ พิณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณปรียวัท ภู่เกษแก้ว ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คุณพลาย ภิรมย์ จาก WWF (กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล-ประเทศไทย) ซึ่งร่วมกับทีม Centrality จ.สุราษฎร์ธานี

21 ตุลาคม 2563     

อ่านต่อ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลวัดประดู่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพตำบลวัดประดู่ จัดโครงการจัดงาน ” มหกรรมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ” เดิน – วิ่ง พิชิตเขาลงโรง # 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการเดิน – วิ่ง ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

กิจกรรมดอกประดู่ เดิ

อ่านต่อ...